خطرات برتر در استفاده از هوش مصنوعی برای موتورهای جستجو (با توجه به CHATGPT)

خطرات برتر در استفاده از هوش مصنوعی برای موتورهای جستجو (با توجه به CHATGPT)

تعصب: موتورهای جستجوی مبتنی بر هوش مصنوعی می توانند سوگیری های موجود را تداوم بخشند و حتی آن را تقویت کنند، به خصوص اگر داده های مورد استفاده برای آموزش مدل مغرضانه باشد.


دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۱۹۵ بازدید

خطرات برتر در استفاده از هوش مصنوعی برای موتورهای جستجو (با توجه به CHATGPT)

تعصب: موتورهای جستجوی مبتنی بر هوش مصنوعی می توانند سوگیری های موجود را تداوم بخشند و حتی آن را تقویت کنند، به خصوص اگر داده های مورد استفاده برای آموزش مدل مغرضانه باشد.

حریم خصوصی: موتورهای جستجوی مبتنی بر هوش مصنوعی می توانند مقادیر زیادی از داده های شخصی را جمع آوری و ذخیره کنند، که می تواند برای تبلیغات هدفمند یا اهداف دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

سانسور: موتورهای جستجوی مبتنی بر هوش مصنوعی ممکن است برای سانسور یا سرکوب انواع خاصی از اطلاعات استفاده شوند.

اطلاعات نادرست: موتورهای جستجوی مبتنی بر هوش مصنوعی ممکن است اطلاعات نادرست یا اخبار جعلی را بازگردانند، به ویژه اگر مدل هوش مصنوعی از منابع غیر قابل اعتماد آموزش داده شده باشد.

از دست دادن شغل: موتورهای جستجوی مبتنی بر هوش مصنوعی ممکن است منجر به از دست دادن شغل برای انواع خاصی از مشاغل، مانند کتابداران یا دستیاران تحقیق شود.

امنیت: موتورهای جستجوی مبتنی بر هوش مصنوعی ممکن است در برابر هک یا انواع دیگر حملات سایبری آسیب پذیر باشند که می تواند داده های کاربر را به خطر بیندازد یا نتایج جستجو را مختل کند.

وابستگی: افراد ممکن است بیش از حد به موتورهای جستجوی مبتنی بر هوش مصنوعی وابسته شوند که می تواند منجر به کمبود تفکر انتقادی و مهارت های تحقیق شود.

انحصار: موتورهای جستجوی مبتنی بر هوش مصنوعی ممکن است منجر به ایجاد انحصارهای قدرتمند شود که می تواند منجر به عدم رقابت و نوآوری شود