بهزاد شیشه‌گران
بهزاد شیشه‌گران

متولد 14 دی 1331 تهران دیپلم نقاشی از هنرستان هنرهای زیبا (1350- 1353) کارشناس گرافیک از دانشکده هنرهای تزئینی (1357- 1366) برپایی نُه نمایشگاه انفرادی برپایی بیش از هفتاد نمایشگاه گروهی برنده بی ینال نقاشان کشور (1370) عضو هیأت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران چاپ آثار در نشریات داخلی و خارجی
آشنایی با آداب و رسوم ترکها -عروسی
آشنایی با آداب و رسوم ترکها -عروسی

در عروسی ها و آداب و رسوم ترکها خصوصا آناتولی در زمینه ی عروسی، چند روز قبل از برگزاری مراسم، دعوتیه های عروسی در میان دوستان و فامیل پخش می گردد. نوع این دعوتیه ها و اینکه کدام طرف مسئول توزیع آنها می باشد، از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. در برخی از مناطق هدایایی از قبیل روسری، حوله، صابون، قاشق چوبی، دستمال، لیوان و نظایر آن انتخاب شده و به عنوان دعوتیه عروسی برای مدعوین فرستاده می شود. فردی که مسئول پخش دعوتیه ها می باشد، به دم درب دوستان و فامیل رفته، سلام برگزارکننده مراسم عروسی را به آنها رسانده و بعنوان دعوتیه یکی از این هدایا را به آنها می دهد و بدین شکل دوستان، فامیل و یا همسایه ها به عروسی دعوت می کند.
در گفت وگو با دكتر موسي نجفي بررسي شد: انديشه سياسي در نهضت هاي اسلامي تاريخ معاصر ايران
در گفت وگو با دكتر موسي نجفي بررسي شد: انديشه سياسي در نهضت هاي اسلامي تاريخ معاصر ايران

جنبش تنباكو مقدم بر تمام جنبش هاي صورت گرفته در ايران در يك قرن اخير است. پس اين جنبش است كه ايرانيان با درس گرفتن از آن پا به مرحله اي تازه و نو در تاريخ معاصر خود مي گذارند. مشروطيت، ملي شدن صنعت نفت و مهم تر از آنها وقوع انقلاب اسلامي در سال 1357 همه از پيامدهاي قيام مردم عليه امتياز تنباكو است. در اين ميان آنچه مردم را در آن برهه بر آن داشت تا عليه اين امتيازنامه قيام كنند و ناصرالدين شاه را مجبور به القاي آن كنند، به باور بسياري علاوه بر صبغه ديني داراي بن مايه هاي ملي نيز بود.