ادیان و مذاهب در استرالیا

ادیان و مذاهب در استرالیا

برخی از بومیان استرالیا که تا پیش از ورود اروپاییان به استرالیا، از آیین دیرینه و بدوی خود پیروی می‌کردند، به مسیحیت گرویده‌اند.


یک‌شنبه ۹ مهر ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۲۴۷ بازدید

برخی از بومیان استرالیا که تا پیش از ورود اروپاییان به استرالیا، از آیین دیرینه و بدوی خود
پیروی می‌کردند، به مسیحیت گرویده‌اند.
مسیحیت را اروپائیان به استرالیا آوردند و با آغاز مهاجرت به این سرزمین به
تبلیغات و فعالیت پرداختند. در قرن بیستم، با مهاجرت شمار اندکی از آسیایی‌ها از
چین، آسیای جنوب شرقی، هند و خاورمیانه،
آیین‌ها و ادیان بودایی، اسلام، یهودی و بهائی به این کشور راه
یافتند. در سال ۲۰۰۱، بیش از ۷۰٪ استرالیایی‌ها خود را مسیحی معرفی کرده‌اند و بیش از ۱۵٪ نیز از هیچ آئینیپیروی نمی کردند. بودائیسم و اسلام نیز هر یک با کمتر از
2 درصد، در رده‌های بعدی قرار داشته‌اند.در استرالیا دین از حکومت جدا بوده و طبق
قانون، دین و مذهب آزاد است و هر کس می‌تواند آئین‌های دینی خود را آزادانه پیگیری کند.