برگزاری دوره IELTS،MSRT و TOEFLبا 20% تخفیف


  • موسسه چشم انداز
  • ۰۷۱۳۲۳۲۰۹۵۳
  • irstudent31@gmail.com
  • شیراز چهارراه حکیمی جنب کفش¬فروشی چنته موسسه چشم انداز
  • بازدید : ۱۰۳۸۲

سایت تبلیغاتی


موسسه علمی تحقیقاتی- پژوهشی چشم انداز هزاره سوم (شیراز) برگزار می¬کند.
برگزاری دوره IELTS،MSRT و TOEFLبا 20% تخفیف
با رویکرد فراگیری کتاب¬های

IELTS Objective
Barron̓s Essential Words for IELTS
Cambridge IELTS
,
Building Skills for TOEFL IBT
Petersen̓s TOEFL Words
Test Prepration Kit
و درسنامه جامع MSRT
مهلت ثبت نام: فقط تا پنج شهریورماه 94
آدرس: شیراز چهارراه حکیمی جنب کفش¬فروشی چنته موسسه چشم انداز
شماره تماس:
07132320953
09382252774