۳۰ میلیون ایرانی کاربر معمول اینترنت هستند

۳۰ میلیون ایرانی کاربر معمول اینترنت هستند

آخرین وضعیت فعالیت کاربران ؛ ۳۰ میلیون ایرانی کاربر معمول اینترنت هستند بر مبنای آخرین وضعیت فعالیت کاربران فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، ۳۰ میلیون ایرانی کاربر معمول اینترنت هستند و محصلان بیشترین ضریب نفوذ اینترنت را به خود اختصاص داده اند.


شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۶۷۴ بازدید

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین نتایج طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات نشان می دهد از مجموع جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کشور، بیشترین ضریب نفوذ اینترنت با ۸۹.۶ درصد مربوط به محصلان است. در همین حال از مجموع ۴۴.۸ میلیون نفر کاربران اینترنت ۱۰ ساله و بیشتر در کشور ۳۶.۵ درصد شاغل، ۲۶.۷ درصد خانه دار، ۲۳.۸ درصد محصل، ۶.۳ درصد بیکار و ۵.۶ درصد دارای درآمد بدون کار هستند.

وضعیت فعالیت کاربران فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بر مبنای سه شاخص دسترسی به موبایل، دسترسی به اینترنت و دسترسی به رایانه در طرح آمارگیری مرکز آمار و سازمان فناوری اطلاعات ایران به دست آمده است بر مبنای این آمار از کل کاربران اینترنت ۶ ساله و بیشتر در کشور حدود ۲۹.۴ میلیون نفر (۶۳.۴ درصد) حداقل یک بار در روز از اینترنت استفاده می کنند. به بیان دیگر نزدیک به ۳۰ میلیون ایرانی کاربر معمول اینترنت هستند.

در این آمارگیری، کاربر اینترنت به کسی گفته می شود که طی بازه زمانی ۳ ماهه حداقل یک بار از اینترنت استفاده کرده باشد.

بررسی ها نشان می دهد که ۳.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور حداقل یک بار در هفته، ۷۴۹ هزار نفر حداقل یک بار در ماه و ۲۴۳ هزار نفر کمتر از یک بار در ماه از اینترنت استفاده می کنند.

در همین حال این آمار نشان می دهد که ضریب نفوذ تلفن همراه برای شاغلان ۹۷.۴ درصد، برای افراد بیکار ۹۱.۹ درصد، برای محصلان ۶۶.۷ درصد، برای افراد دارای درآمد بدون کار ۸۴.۵ درصد و برای افراد خانه دار ۸۳.۷ درصد است. به بیان دیگر بیشترین ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به شاغلان اختصاص دارد و ۳۸.۲ درصد کاربران موبایل شاغل هستند. این در حالی است که بیشترین ضریب نفوذ رایانه با ۹۴.۵ درصد به محصلان اختصاص دارد.

گزیده یافته های آماری در طرح آمارگیری برخورداری از خانوار ایرانی از ICT مربوط به آبان ماه سال ۹۶ است که هم اکنون از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان آخرین وضعیت کشور در این حوزه منتشر شده است.