ارتباط وابستگی به اینترنت با بیش‌فعالی

ارتباط وابستگی به اینترنت با بیش‌فعالی

یک روان‌درمانگرکودک و نوجوان با اشاره به ارتباط وابستگی به اینترنت با بیش‌فعالی گفت: کودکان بیش فعال پاداش نزدیک و در دسترس را به نتیجه دراز مدت ترجیح می‌دهند بنابراین علت شیوع بالای بازی‌های اینترنتی در آنها نسبت به سایر کاربردهای اینترنت ممکن است به همین دلیل باشد.


چهار‌شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۴۸۶ بازدید

یک روان‌درمانگرکودک و نوجوان با اشاره به ارتباط وابستگی به اینترنت با بیش‌فعالی گفت: کودکان بیش فعال پاداش نزدیک و در دسترس را به نتیجه دراز مدت ترجیح می‌دهند بنابراین علت شیوع بالای بازی‌های اینترنتی در آنها نسبت به سایر کاربردهای اینترنت ممکن است به همین دلیل باشد.

به گزارش بهداشت نیوز:دکتر مهدی قاسمی درباره تاثیر وابستگی به اینترنت و ارتباط آن با اختلال بیش فعالی اظهار کرد: وابستگی در اینترنت می‌تواند بر اساس اعتیاد به مواد و قمار باشد چرا که مانند وابستگی به مواد علائم ترک را نیز ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه یکی از ریسک فاکتورهای مصرف مواد در نوجوانی بیش‌فعالی است، افزود: پسرها بطور معنی داری علائم اختلال توجه و بیش فعالی را نسبت به دختران بیشتر نشان می‌دهند و براساس بررسی‌های انجام شده میزان وابستگی به اینترنت در پسرها بیشتر از دخترها است.

قاسمی با بیان اینکه میزان استفاده از بازی‌های اینترنتی در برابر سایر کاربردهای اینترنت درافرادی که وابستگی به اینترنت داشته‌اند نسب به سایرین بیشتر است، ادامه داد: مشاهده شده افرادی که به اینترنت وابسته‌اند حتی در مواردی بیش از سایرین اختلال توجه، بیش‌فعالی و تکانشی بودن، انعطاف پذیری و برنامه‌ریزی را نشان می‌دهند.

این رواندرمانگر کودک و نوجوان یادآور شد: کودکان بیش‌فعال پاداش نزدیک و در دسترس را به نتیجه دراز مدت ترجیح می‌دهند بنابراین علت شیوع بالای بازی‌های اینترنتی در آنها نسبت به سایر کاربردهای اینترنت ممکن است به همین دلیل باشد. چرا که بازی‌های اینترنتی با پاداش زودرس و سریع همراه هستند.