مطالعه با تمرکز بیشتر تعریف رابطه عاطفی چیست؟ زندگی شما تا چه حد از نظر روابط عاطفی غنی است؟

 مطالعه با تمرکز بیشتر تعریف رابطه عاطفی چیست؟ زندگی شما تا چه حد از نظر روابط عاطفی غنی است؟

ممکن است با شنیدن اصطلاح رابطه عاطفی به یاد رابطه همسران با یکدیگر بیفتید. شاید هم این واژه برای شما رابطه بین دو جنس مخالف را تداعی کند.


سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰  ۰ نظر   ۳۴۱ بازدید

ممکن است با شنیدن اصطلاح رابطه عاطفی به یاد رابطه همسران با یکدیگر بیفتید.

شاید هم این واژه برای شما رابطه بین دو جنس مخالف را تداعی کند.

اگر چه در اینجا هم رابطه عاطفی قابل تصور است و موارد فوق را می‌توان نمونه‌هایی از رابطه عاطفی دانست، ولی ما مفهوم گسترده‌تر رابطه عاطفی را مد نظر داریم.

رابطه‌ای که می‌تواند بین دو همکار، بین والدین و فرزندان، بین همسران و یا بین بستگان سببی یا مدیر و کارمند یا معلم و دانش آموز وجود داشته باشد.