گاز متان CH4


  • هارمونی گاز
  • ۰۲۴۳۳۴۲۴۲۷۴
  • info@harmonygas.com
  • زنجان - اعتمادیه - خیابان اول - پلاک ۲۴
  • بازدید : ۱۶۶۲

سایت تبلیغاتی

قیمت : تک فروشی هر عدد کپسول گرید 3.5 عبارت است از 15900000 ریال و عمده 15200000 – 15500000 تک فروشی هر عدد کپسول گرید 4 عبارت است از 16900000 ریال و عمده 15500000 – 16500000تامین کننده گاز متان به سراسر ایران مورد استفاده در آزمایشگاه ها، شیشه سازی ها، تاسیسات گاز بوتان، جهت میکس با گازهای مختلف در آزمایشگاه و جوشکاری گاز متان گرید 3.5 با درصد خلوص 99.95 با فشار 165 بار در کپسول های 50 لیتری گاز متان گرید 4 با درصد خلوص 99.99 با فشار 165 بار در کپسول های 50 لیتری