راه اندازی و پشتیبانی شبکه های بی سیم Wireless


  • ارتباطات رویان
  • ۰۹۱۹۶۶۳۹۵۹۳
  • royan_site@yahoo.com
  • تهران
  • بازدید : ۱۴۰۱

سایت تبلیغاتی

قیمت : مناسب


شبکه های بی سیم Wireless
شبکه وایرلس سیستم ارتباطی انعطاف پذیری است که از رسانه های بی سیم در بسترهایی مانند فرکانس رادیویی و یا نور برای ارسال و دریافت داده ها در جو استفاده می کند و نیاز به ارتباطات سیمی را به حداقل می رساند.
شبکه های بی سیم برای تکمیل ارتباطات موجود و معمولا جهت فراهم نمودن ارتباط بین شبکه های سیمی و کاربران متحرک استفاده می شود.
شبکه های بی سیم از موج های الکترومغناطیسی برای ارتباط از یک نقطه به نقطه دیگر بدون تکیه بر ارتباطات فیزیکی استفاده می شود.
لذا می توان از چندین حامل فرکانس در یک فضا و زمان بدون تداخل با یکدیگر و البته در محدوده فرکانس های متفاوت استفاده نمود. در نتیجه در مواردی شبکه های بی شیم راحت تر و مقرون به صرفه تر از شبکه های سیمی می باشند.
مزایای شبکه های وایرلس:
• کاهش هزینه
• توسعه شبکه
• انعطاف بیشتر
• مقیاس پذیری
• جابجایی پذیری
• سادگی و سرعت نصب

• عوامل موثر در برقراری لینک وایرلس:
• امنیت
• کاربرد
• فاصله بین تقاط
• تداخل های فرکانسی
• دید مستقیم یا غیر مستقیم داشتن شعب

این سیستم به طور پیوسته در حال تکامل بوده و امکانات مناسب تر و کاربردی تری را هرروزه فراهم می نماید برای مثال موانعی مانند فاصله، پهنای باند و تعداد اتصالات همزمان در حال بهبود می باشند و هرساله تغییرات چشم گیری در این سیستم مشاهده می شوند.این تغییرات به نوعی هستند که با سیستم های قدیمی تر سازگار می باشند.

خدمات شرکت مهندسی ارتباطات رویان در تکنولوژی وایرلس:
-مشاوره، طراحی و نصب انواع دکل های مخابراتی خود ایستا، منوپل، مهاری و ...
-مشاوره، امکان سنجی، طراحی و پیاده سازی انواع لینک های وایرلس با ارائه مستندات
-پشتیبانی از شبکه های وایرلس شهری و بین شهری
-ایمن سازی لینک های وایرلس در حداقل چهارسطح امنیتی
-زیبا سازی دکل های مخابراتی با استفاده از سازه های طراحی شده