مشاوره مالیاتی و خدمات مالی و حسابداری


  • ترازآوران سریر
  • ۸۸۸۸۸۴۳۱
  • sarir.marketing@gmail.com
  • تهران، بالاتر از میدان ونک، خ شهید خلیل زاده، پلاک ۶۱، واحد اول شرقی
  • بازدید : ۱۸۶۱

سایت تبلیغاتی


شرکت ترازآوران سریر آماده ارائه خدمات در موضوعات زیر می باشد:
۱- حسابداری
• انجام حسابداری اشخاص حقیقی و حقوقی از صفر تا صد، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری
• نصب و راه اندازی سیستم حسابداری
• بهروزرسانی حسابها
• رفع مغایرت حسابها
• تحریر دفاتر قانونی ثبتشده، اظهارنامه، گزارشهای فصلی ارزش افزوده و دفاع مالیاتی تا اخذ کامل نتیجه
• اعزام حسابدار و یا کادر مالی پروژهای، پاره وقت و تمام وقت در تمامی ساعات شبانهروز و حتی ایام تعطیل
• تهیه تمام اسناد و مدارک مالی موردنیاز شرکتها (جهت ارائه به بانکها، مجامع، جلسات اضطراری و ...)
٢-قانون مالیاتها
• بررسی حسابهای فیمابین سازمان امورمالیاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی
• پیگیری معافیتهای موضوعات مواد 104 ،91 ،85 ،84 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم
• پیگیری مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از سازمان امور مالیاتی تا اخذ کامل مطالبات
• پیگیری مشمولین بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
٣-حسابرسی
• انجام انواع حسابرسی(داخلی، ویژه، عملیاتی و ...)
• رسیدگی به اختلافات شرکاء و ارائه گزارشات مربوطه
٤-قانون کار و تأمین اجتماعی
• مشاوره جهت استفاده از حداکثر معافیت بیمه سهم کارفرما (ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه)
• دفاع از حقوق مشتریان، خصوصاً مواد 28 و 38 قانون تأمین اجتماعی و پیگیری تا اخذ نتیجه
• بررسی حسابهای فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و اشخاص حقیقی و حقوقی
٥-تأمین نقدینگی
• مشاوره در امر تأمین نقدیندگی به ارزانترین روش طبق ضوابط جاری کشور
تلفن: ۸۸۸۸۸۴۳۱
همراه: ۰۹۱۲۱۱۳۴۰۶۴
www.sarir.co