دوره آموزش جامع متره و برآورد موسسه آموزش عالی آزاد خردمند


  • موسسه آموزش عالی آزاد خردمند
  • ۸۸۸۶۱۹۸۰
  • kheradmand.inst@yahoo.com
  • هفت تیر ابتدای پل کریمخان زند خ حسینی نبش دوم غربی پلاک۳
  • بازدید : ۲۹۹۳

سایت تبلیغاتی

قیمت : 0


آشنایی حرفه ای با فهرست بهاء، صورت وضعیت، متره و برآورد، شرایط عمومی و خصوصی پیمان، مناقصه ها، تعدیل، ضمانت نامه ها، نحوه استفاده از EXCEL، آموزش نرم افزار تکسا، آموزش نرم افزار تدبیر جهت مدیریت دفاتر فنی، تهیه پروژه صورت وضعیت به صورت عملی توسط دانش پژوهان و ارائه مدرک معتبر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری