نرم افزار مدیریت مراکز پزشکی رادیکال


  • رایان پرسیس
  • ۰۹۳۵۷۶۷۰۰۹۲
  • javadian@rayanpersis.com
  • مشهد ، کوهسنگی ۴
  • بازدید : ۶۲

سایت تبلیغاتی


• گزارشات لیست بیماران و مراجعین
• گزارش سوابق پزشکی بیماران و مراجعین
• گزارش لیست پرسنل ، پزشکان و خدمت دهندگان
• گزارش خلاصه حساب اشخاص
• گزارش لیست بدهکاران / بستانکاران و اشخاص بی حساب
• گزارش جامع اطلاعات پذیرش بیماران و مراجعین
• گزارش دریافتی های صندوق و پایانه POS در قسمت پذیرش کلینیک
• گزارش ریز عملکرد صندوق / پایانه POS / درآمد / هزینه
• گزارش خلاصه حساب صندوق / پایانه POS / درآمد / هزینه
• گزارش حواله حساب ها
• گزارش موجودی تعدادی و ریالی انبارها به تفکیک داروها
• لیست مشخصات داروها با قابلیت جستجو بر اساس تمامی آیتم ها
• گزارش کارتکس کالا
• گزارش کارتکس خدمات
• گزارش خلاصه عملکرد خدمات / دستگاه ها و ...
ارتباط با ما :38697940